บ้านสองชั้นราคาหลักแสน

บ้านสองชั้นราคาหลักแสน เท่านั้นเอง วันนี้เรามีประสบการณ์มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับบ้านสองชั้นราคาหลักแสนเป็นบ้านที่ผมทำให้ยายโดยผมมีพื้นฐานในการสร้างบ้านและดูงานการสร้างบ้านได้พอสมควรในระดับหนึ่งซึ่งงบประมาณที่คุณยายผมอยากได้บ้านก็คือราคา 500,000 กว่าบาทไม่เกิน 600,000 ซึ่งเป็นบ้านสองชั้นที่ย้ายผมอยากได้วันนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนแต่ละส่วนให้ทุกท่านฟังในขั้นตอนทุกอย่างนี้ผมเป็นคนควบคุมและจัดการซื้อของและเป็นคนสั่งงานช่างโดยตรง โดยขั้นตอนที่หนึ่งตัวบ้านพื้นที่ด้านล่างจะมีพื้นที่ความกว้างอยู่ที่ 5 เมตรคูณ 8 เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่โดยชั้นที่สองจะมีพื้นที่ลักษณะความกว้างอยู่ที่ 5 เมตรคูณ 5 เมตรเป็นชั้นลอย พื้นที่ชั้นสองจะเป็นพื้นที่ไม่กว้างโดยที่ลักษณะของตัวบ้านนั้นเป็นทรงหลังคาแบนซะลบน้ำไหลลงหลังบ้านลักษณะเป็นเพิงหมาแหงนหรือที่เรียกว่า ส่งโมเดิร์นทำให้ตัวโครงหลังคานี้ไม่กินงบประมาณในการจัดสร้างตัวโครงสร้างลงเข็มหกเหลี่ยม. ละสองต้นขึ้นโครงต่อหม้อและเธคานทำฟุตติ้งหลังจากนี้ทำการขึ้นเสาและขึ้นคานชั้นล์กด้วยบันไดปูน

เผื่อขึ้นชั้นล์ไปห้องชั้นที่สองซึ่งเป็นห้องที่ผมไว้พักอาศัยส่วนชั้นล่างจากถูกแบ่งพื้นที่เป็นห้องนอนของคุณยายหนึ่งห้องขนาด 3 เมตรคูณ 4 เมตรแบ่งช่องทางเดินออกทางหลังบ้านเป็นครัวนอกและห้องน้ำจะอยู่โซนนอกทำให้การก่อสร้างเป็นไปได้ง่ายส่วนตัวฝ้าและตัวระบบไฟเนื่องจากอาคารเป็นหลังไม่ใหญ่ทำให้สามารถควบคุมได้จัดสรรงบประมาณในการเดินไฟฟ้าระบบและประปาได้อย่างประหยัดส่วนครัวด้านหลังก่อเป็นเคาน์เตอร์โดยการแบ่งช่างแต่ละส่วนเข้ามาทำแต่ละงานทำให้งานออกมาได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้งานได้จริงโดยงบประมาณที่ผมได้จัดสร้างนี้อยู่ที่ราคา 580,000 บาททำให้งบประมาณในการจัดสร้างนี้อยู่ในงบประมาณที่คุณยายของผมตั้งใจไว้ถ้าเรามีความต้องการที่จะสร้างบ้านขอแค่ทุกคนมีประสบการณ์หรือดูงานช่างสั่งงานช่างเป็นเราก็จะสามารถควบคุมงบประมาณในการจัดสร้างได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *